August 20, 2009

Notatbok

Jeg har begynt på et kurs. her fikk vi utdelt en notatbok som skal brukes omtrent som en dagbok.
Den var veldig kjedelig og veldig blå, så jeg fant ut at jeg fikk gjøre noe med den.

I løpet av dette kurset vil jeg måtte ta noen valg som vil bety endel for hvordan fremtiden min vil se ut. Jeg syns derfor at dette gamle veiskiltet passet veldig godt.


I have startet on a course this week that will have an inpact on my future. During this time I will have to write a journal. The notebook they gave me to write this journal in was very boring, and very blue. So I did something about it. During this course I will have to make some hard choises and some difficult decisions, and at the momet I do not know what the outcome will be. So I thought that this old roadsign was a perfect fit.

No comments: